Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

VỀ BẠC LIÊU

* Tặng Ngô Tuấn

Về Bạc Liêu nhớ em yêu

Với con đường nhỏ những chiều mưa bay

Hạt mưa mềm thấm qua vai

Áo em mà lạnh tôi dài đến nay!

Về Bạc Liêu nhớ đến ai

Những đêm hiu hắt tàn cây phủ dài

Cả em và cả tôi gầy

Bóng nghiêng đường phố cho đầy bước chân

Về Bạc Liêu đã bao lần

Loanh quanh phố cũ tình thân mấy mùa

Bạn bè ly rượu cay đưa

Am câu nhân nghĩa nặng mùa yêu em!

Về Bạc Liêu cứ nhớ thêm…

Không có nhận xét nào: