Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Nón lá mùa xuân
Thơ: Phù Sa Lộc
Nhạc: Hồ Hoàng

Click vào hình để có ảnh phóng lớn