Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Gặp bạn Bến Tre


*  Tặng Vũ Hồng và các bạn ở Mai An Tiêm

Đầu năm tới thăm bạn
Đường xa cả trăm dặm
Oải người nhưng rất vui
Anh em còn rậm đám

Ly cụng ly côm cốp
Nhưng sao uống từng hớp
Không ực khà một hơi
Như ngày xưa sung sức

Hỏi ra mới được biết
Người tĩnh mạch chân sưng
Anh kia thì bị gút
Bạn nọ mắt kéo màng
Có chàng sắp chuyển viện
Nên uống trà đá khan…

Té ra sức khỏe tốt
Là của ngày tháng xa
Lặng nhìn nhau mái tóc
Lốm đốm màu mù sa

Tay run cầm ly rượu
Trước giờ phút chia tay
Mong sau qua gặp lại
Còn đủ mặt như vầy
Dù cụng ly yếu xịu
Hạnh phúc nào hơn đây!

Cần Thơ, 10-2-2017