Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Cung đàn xanh - Lời ru con sáo nhỏ

Nhạc: Đắc Lợi - Thơ: Phù Sa Lộc


Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Chiêc nón

Bài hát: Chiếc Nón - Thơ Phù Sa Lộc, nhạc Đắc Lợi, ca sĩ Hải Đăng