Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Cung đàn xanh - Lời ru con sáo nhỏ

Nhạc: Đắc Lợi - Thơ: Phù Sa Lộc


Không có nhận xét nào: