Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Mùa trôi qua kẽ tay

Thơ: Phù Sa Lộc
Nhạc: Huy ThọMùa tôi qua kẽ tay