Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

Về Bạc Liêu

Ngô Tuấn phổ nhạc bài thơ "Về Bạc Liêu"
Click vào hình để có bản phóng lớn


Nghe "Về Bạc Liêu"

_