Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Tình tang tình... tan

Nhạc sĩ Hồ Hoàng phổ nhạc bài thơ "Dấu Lặng"

Click vào hình để có bản phóng lớn

Bài thơ "Dấu lặng":