Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

DẤU LẶNG

Tình tang khúc hát

Hát khúc tang tình

Con sáo sang sông

Nỗi buồn ở lại

Cách núi cách giang

Chẳng lụy đò ngang

Sáo không về nữa

Tình ta tình tan!

Hát khúc miên man

Tình tang khúc hát

Lời ca tình nát

Tím ngọn sầu đông

Giận quá nhánh sông

Thiết thao nước đổ

Rầm rì sóng vỗ

Nát trái tim yêu

Sáo không về nữa

Mây vữa lưng trời

Tóc thương nhớ ai

Lắt lay sợi bạc

Tình tang khúc hát

Đàn câm giọng tắt

Con sáo sang sông

Hồ như tình hết!

Không có nhận xét nào: