Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

GỞI CẦU KÈ

Bao giờ trở lại dưới quê

Gối tay nằm giữa khoang ghe ngó trời

Thả hồn ngọn chướng rong chơi

Để nghe tiếng vọng xa xôi – ấu thời

Bao giờ về lại quê chơi

Xoải chân trên những vạt đồi cỏ non

Nối mình với khoảng cao xanh

Mùa xuân lộng gió no căng cánh diều

Bao giờ trở lại quê yêu

Sa mưa trời đất buồn hiu hắt buồn

Đêm nghe tiếng dế canh trường

Điệu ru muôn thủa miệt vườn ngái xa

Bao giờ trở lại quê ta

Tắm dòng sông nhỏ tím cà nhánh bông

Bập bềnh qua các mom sông

Biết đâu nguồn cội mà mong kết tình

Bao giờ về lại quê mình

Gối tay nằm nhớ bạn-tình-ngu-ngơ

Thầm thương một ánh mắt hờ

Cười với ai để ta chờ ta trông!

Không có nhận xét nào: