Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

MUỘN

Muộn rồi em muộn chiều rồi

Muộn cây khép lá muộn trời nắng tan

Muộn đêm con phố đèn giăng

Muộn sao nở rộ muộn trăng ngủ rồi

Muộn em và muộn cả tôi

Bâng khuâng bốn bức tường vôi lặng thầm

Không có nhận xét nào: