Thứ Hai, 2 tháng 7, 2007

NGƯỜI ĐI MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Chiều cuối năm ngồi giữa rừng già

Người đi mở đất ngó phương xa

Cành khô lửa bén un bầy muỗi

Bên túp lều con bỗng nhớ nhà


Con sông chở nước về đâu đó

Mà đỏ như là máu của ta

Lục bình xanh nhánh trôi man mác

Tím cả triền sông cả nắng tà


Tay chai thô ráp xe đầu thuốc

Khói xám hòa trong khói củi un

Tiếng chim bìm bịp kêu con nước

Là tiếng thời gian chảy chẳng ngừng


Bạn rừng đôi lứa ngồi châu hẩu

Tán gẫu mà nghe tiếng biển gầm

Chim én tha hương đôi cánh liệng

Trong trời gió chướng quặn nguồn cơn


Hát dăm câu lý buồn tê giọng

Trong khói hòang hôn trắng lá rừng

Người đi mở đất phương Nam mộng

Chốn cũ ngày xuân chén rượu mừng.

Không có nhận xét nào: