Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

THỨC TRONG KHUYA HÀ TIÊN

Chia tay em buổi đó

Lòng như cây độc huyền

Lặng im trên giá sách

Thao thức hoài không yên

Đêm trôi vào sâu lắng

Ta trôi vào vô biên

Chắc biển hiểu ta lắm

Nôn nao lời triều lên

Triều lên chiều lắm gió

Tóc em bay ngang trời

Ngan ngát mùi hương tỏa

Thơm hết ta một đời

Giá xin em sợi tóc

Về thay dây độc huyền

Lòng ngân lên khúc hát

Yêu lắm người Hà Tiên

Chia tay em buổi đó

Đến bây giờ còn say

Buồn vui đan nỗi nhớ

Quay quắt hoài mắt ai!

Không có nhận xét nào: