Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

BÀI TỰ KIỂM XIN VÀO LÀM NGƯỜI

Hôm nay tôi kiểm tôi thôi

Thấy trong đó có thằng-người-không-tên

Ăn cùng tôi một suất cơm

Thở chung tôi một bầu không khí này

Tôi lao ra giữa mưa bầy

Nó neo cứng chặt tôi ngay xó nhà

Tôi nhào vô tiếng kêu ca

Nó can đừng dại đầu va đá hòn

Tôi yêu em đến vợ chồng

Nó cười khinh mạn qua đường rồi quên

Tôi khiêm ái đến vô biên

Nó dung tục đến tôi khuyên tôi chiều

Một lần chiều, bao lần xiêu

Bóng to nó nuốt nhỏ tiêu tôi mòn

Kỳ-nhông-tôi đã muôn lần

Nghi trang lắm vẻ lừa trong gạt ngoài

Hôm nay tôi nhận ra rồi

Trong tôi có một-thằng-tồi đích danh

Là tôi hèn mọn bao năm

Giết tôi trong sáng có tên là Người.

Không có nhận xét nào: