Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2007

Đưa em về


là bản nhạc phổ bài thơ
"Đưa em về những đêm xưa"

Không có nhận xét nào: