Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

RỪNG CHIỀU

* Tặng Dũng


Chiều đỏ lựng màu son

Trên môi người con gái

Trong quán bia Sài Gòn

Chiều vàng ong hổ phách

Sóng sánh tràn trong ly

Ta uống niềm vui nhất

Các em liên lỉ hát

Những khúc tình ca buồn

Niềm vui đau nước mắt

Ta đâu hay chiều chết

Ngoài bên kia bức tường

Trong bình phong kín khuất

Ta uống đỏ chiều môi

Ta uống vàng chiều rượu

Chắc chắn say lắm rồi

Chia tay người con gái

Tóc dài lưng mượt mà

Sao ta buồn đến vậy?

- Em tuổi bằng con ta!

Không có nhận xét nào: