Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

DẤU TÌNH

Cuộc tình như vệt son môi

In lên ngực áo giặt rồi chẳng phai

Đi qua tháng rộng năm dài

Vệt son đã mất tình dai dẳng tình!

Không có nhận xét nào: