Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

MÙA TRÔI QUA KẺ TAY

Có một mùa xưa qua kẽ tay

Vàng mơ góc phố cánh hoa bay

Bâng khuâng nhặt lấy xâu thành chuỗi

Run rẩy quàng vai em, ngất ngây

Có một mùa xưa xa khá xa

Lặng thầm trôi mất kẽ tay ta

Để thương để nhớ vầng trăng biếc

Một thuở thề yêu đến chết già

Đã mất mùa xưa, đã mất rồi

Như sông về biển chẳng ngừng trôi

Tình là bọt nước lan theo sóng

Cố vớt, lòng tay nước vẫn rời!

Những mùa xưa mất giấc mơ tan

Phượng đỏ làm chi lặng lẽ hàng

Thả hoa theo gió buồn lay lắt

Tay bắt, bàn tay, mùa cứ tàn

Với những mùa xưa qua kẽ tay

Giật mình nhẩm lại tối hôm nay

Mới hay đã biết bao mùa chết

Còn đọng trong lòng, dẫu rớt tay

Không có nhận xét nào: