Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

ĐÊM TRẮNG AO BÀ OM

Trong tiếng trống xa-dăm

Bập bùng như ngọn lửa

Tôi cùng tôi-một-nửa

Cháy khi màn đêm buông

Dìu dặt khúc ngũ âm

Bàn tay em mềm ấm

Như Na-ga thần Rắn

Cuốn tôi vào lăm-vông

Vằng vặc ánh trăng ngân

Trên ngàn cây ngọn cỏ

Lãng mạn ngọn đèn gió

Lung linh trời Bà Om

Tôi thả ước mơ tôi

Cùng nửa-tôi mơ ước

Mãi ngàn năm hạnh phúc

Theo cánh đèn chơi vơi

Nhạc, cứ nhạc, trầm khơi

Tôi và em mê đắm

Trắng theo một đêm trắng

Trà Vinh yêu của tôi!

Không có nhận xét nào: