Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

CHIA XA

Thế rồi tôi cũng xa em

Dù không phải lúc nửa đêm tối trời

Buồn rơi theo giọt mưa rơi

Và con đường đất nói lời biệt ly

Nỗi buồn em nhắc làm chi

Để tôi nghe tiếng thầm thì trong tim

Để say một ánh mắt nhìn

Khiến tôi mềm cả nỗi niềm yêu thương

Đường xa em gọi đường trường

Còn tôi thì bảo đường thương kéo dài

Để tôi cứ mãi miệt mài

Nhớ đêm phương đó nhớ ngày phương em!

Không có nhận xét nào: