Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

ĐÊM THIÊNG

Xuống câu vọng cổ cho mùi

Ghi-ta phím lõm rụng rời năm dây

Vui cùng thôn xóm đêm nay

Rượu sôi đáy cốc hết đầy lại vơi

Mặn mòi câu lý giao bôi

Ngất ngây nhơn nghĩa bồi hồi tình lang

Lời ca quyện với tiếng đàn

Ngửng lên mai đã nở vàng bên hiên.

Không có nhận xét nào: