Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Lời ru con sáo nhỏ


Thơ: Phù Sa Lộc
Phổ nhạc: Đắc Lợi

Click vào hình để có bản phóng lớn