Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

CHIA TAY KHÔNG VỘI


Tôi đưa em về chiều mưa vội bến sông

Ngọn gió vội thổi tàn cây rơi lá vội

Mặt đường ướt nhòe vội đen sắc nhựa

Người vội qua xe vội vút trong mù

Mưa vội rơi nặng hạt dài sông

Đợt sóng vội đẩy thuyền đi vội

Chiều vội tàn. Đèn ai vội sáng

Đêm vội về - Lâu. Đã chừng lâu

Mưa. Cứ mưa. Mưa mãi. Mưa hoài

Con đường vắng đôi người vội muộn

Em ép sát vào tôi mắt nhìn lơ đãng

Trắng một khung trời. Mưa đổ. Vội chi xa!

Không có nhận xét nào: