Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

NHỚ

Mỗi ngày ba bữa nhớ ăn

Cà phê cữ sáng, đôi lần uống thêm

Nhọc nhằn bao việc đan xen

Mà sao vẫn cứ nhớ em suốt ngày!

Không có nhận xét nào: