Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

MÁI NHÀ TÔI

Cái mùa nắng mái nhà ta

Ban đêm thấy ánh sao và trăng soi

Ngọn gió hẻm rất hiến hoi

Cũng theo lối đó vào chơi chí tình

Cái mùa mưa mái nhà mình

Ngày đêm cũng vẫn sập sình vậy thôi

Hễ trời sùi sụt giọt rơi

Thì lênh láng nước - Biển khơi trong nhà

Con yêu quên mẹ quên cha

Thuyền lớn thuyền nhỏ, ái chà, cứ đua

Trời mưa - trời mua - trời mưa

Mát chân đi lại - Bếp lò lạnh tanh

Dẫu buồn mặt chẳng vết nhăn

Thản nhiên sống - Bởi quá quen mất rồi

Em cười – Thơ viết lơi khơi

Vá sao nổi – Mái nhà ơi – Mái nhà!

Không có nhận xét nào: