Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

LỜI ĐÁNH ĐỘNG CON TIM

1.

Bước thêm bước nữa em ơi

Là tay ta sẽ gần thôi, rất gần


Chớ toan tính, chớ tần ngần


2.

Bước thêm bước nữa cho gần

Là hơi thở sẽ một lần chung hơi


Chuyện xưa ai đó làm rồi


3.

Bước thêm bước nữa xin mời

Im! Nghe không? Tiếng những lời trái tim


Cả hai chắc chắn rất mềm


4.

Bước thêm bước nữa, rất nên

Thời gian thường rắc sầu lên mái đầu


Bao người cô độc chết sầu…!

Không có nhận xét nào: