Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

ĐỢI


Đợi em trắng tóc dài râu

Trắng mưa dài nắng trắng thâu đêm chờ

Đợi em đợi đến bao giờ

Hoa cau rộ nở mấy mùa tân hôn

Đợi em lắm nỗi bồn chồn

Rực hè hoa phượng tím đông hoa dừa

Đợi em tôi đợi tôi đưa

Sáng tôi đưa một trưa tôi đưa mười

Tôi đưa tôi muộn mất rồi

Con chim đi ngủ con người đi vui

Còn tôi chong nỗi ngậm ngùi

Đợi em thuốc ngắn tay đời khói tan

Cá mùa sinh sản bao năm

Cá tôi kín chậu sùi tăm một mình!

Không có nhận xét nào: