Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

Trước mọi người


Trước tất cả mọi người

Tôi muốn tôi cô độc

Tôi đóng đinh tôi trên đỉnh dốc

Quay ngược mình để ngắm kỹ mình hơn


Tôi đóng đinh tôi với tất cả căm hờn

Ngọn lửa đỏ đốt tôi với lòng ăn năn thống hối

Tôi nguyền rủa tôi không vội

Bởi không có suy xét nào hấp tấp trong ta


Tôi quay ngược tôi như quay ngược cánh rừng già

Những dây choại phủ giăng chằng chịt

Cột chặt tôi nghĩ suy cỗi già đại thụ

Giam kín tôi bóng tối muôn đời

(Bóng tối là đồng lõa của muôn vàn tội ác

Bẫy ngọt ngào giăng ai chẳng dễ dàng sa!)


Tôi cô độc lấy tôi

Sự im lặng tuyệt đối rất cần trong cuộc sống

Nhìn lại mình qua bao hào nhoáng

Thấy rõ hơn một con người bám bụi nhớp nhơ


Trước tất cả mọi người

Tôi thấy tôi rất cần cô độc

Tôi phải đóng đinh tôi trên đỉnh dốc

Quay ngược mình để thấy rõ mình hơn.


4-7-1987

Không có nhận xét nào: