Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

TỨ KHOÁI

HỮU LOAN


Năm trước khất lần năm đến sau

Thời gian 6 mặt giắt giây nhau

Quanh năm giáp hạt cú rình trách

Đột xuất làng đêm kẻng dựng đầu

Vừa ấy vừa run d(ờ) nửa nước

Chân người phân lợn chó dòm nhau

Tổ tiên dưới mộ khua xương hát

Dương thế không còn tứ khoái đâu.


76


Theo thủ bút của tác giả tặng

Không có nhận xét nào: