Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Muộn


Muộn rồi em. Muộn chiều rôi

Muộn cây khép lá. Muộn trời nắng tan

Muộn đêm con phố đèn giăng

Muộn sao nở rộ. Muộn trăng ngủ rồi

Muộn em. Và muộn cả tôi

Bâng khuâng bốn bức tường vôi lặng thầm.Long Xuyên, 31-5-1988

Không có nhận xét nào: