Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Gặp đồng hương ở Toek Prós

Theo tàu tôi đến phum xa ấy

Chiều lá dầu rơi khuất mặt trời

Chén trà ấm lại tình xa xứ

Qua đài ai hát lý trăng soi


Lòng bạn lòng tôi lòng đất mẹ

Quê người gặp lại vẫn như nhau

Rạ mới ai xông theo gió gửi

Cái mùi ngai ngái của phân trâu


Ở đây không có con sông chảy

Nên thiếu tiếng hò gợn sóng đưa

Ở đây suối cũng không buồn kể

Róc rách qua khe đá hạn mùa


Đời lính các anh bao khói lửa

Sạm đen mày mặt trắng tinh lòng

Áo quần bạc rách khâu bao mũi

Vẫn vẹn nguyên hoài dạ thảo thơm


Chừng đã khuya rồi ngọn thốt nốt

Gió từ xa núi thốc lời đêm

Gặp nhau câu chuyện miền sông nước

Cứ trào như thể thủy triều lên.


Toek Prós, 18-8-1987

Không có nhận xét nào: