Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Đêm Phan Thiết

Click lên hình để có bản phóng lớn


Hồ Hoàng phổ thơ PSL

Không có nhận xét nào: