Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Câu hát sum vầy

Click lên hình để có bản phóng lớn

Hồ Hoàng phổ thơ PSL

Không có nhận xét nào: