Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Đà lạt đêm
Chiều xuống lạnh đồi nương
Chợt mưa rồi chợt nắng
Bản làng ơi xa vắng
Chìm trong màn đêm buông
*
Ngọn lửa rừng khuya nhắc
Điệu khèn ai nao lòng
Núi cao vời thông hát
Âm trầm giăng khói sương
*
Ơi sơn nữ K’Ho
“Vừa biết ca biết múa
Lại biết yêu anh nữa” (*)
Sao nỡ về Cần Thơ
*
Tiếng ca hòa tiếng trống
Tiếng cồng chiêng rực nồng
Yàng ơi người có biết
Đêm thiêng về đây không!Đà Lạt, 9-11-2008
----------
Lời bài hát “Cô gái Tây nguyên đi làm thủy lợi”

Không có nhận xét nào: