Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

Đêm trắng ao Bà Om

Phố Thu phổ nhạc bài thơ "Đêm trắng ao Bà Om"
Click vào hình để có bản phóng lớn

Không có nhận xét nào: