Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Chia tay không vội

Mặc Tuân phổ thơ bài "Chia tay không vội"
Click vào hình để có bản phóng lớn.

Không có nhận xét nào: