Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2007

Mẹ tôi


Suốt cuộc đời mẹ chẳng lúc nào vui

Ơi câu hát “con cò” đau từng khúc ruột

Trên đồng xa hay trên dòng sông vắng

Một chiếc xuồng con chèo chống thâu đêm


Mắt thâm quầng lo cái mặc cái ăn

Cái áo vá vai cái quần vá đáy

Mẹ với cha oằn vai đóng thuế

Giọt mồ hôi và giọt nước mắt cân bằng


Mỗi đứa con sinh ra là mẹ sinh thêm nhọc nhằn

Ao rách thêm, quần vá nhiều thêm

Tiếng hát ru con nao lòng trưa vắng

Hạt muối mặn môi sao lời mẹ ngọt ngào!


Có niềm vui nào trong mắt mẹ đâu

Chỉ thấy mây chiều lặn sân trong đó

Sông quê ta bên bồi bên lở

Bờ nhà mình ngày một khuyết sâu


Suốt cuộc đời con chẳng thấy mẹ vui

Nỗi lo toan đốt tro tàn mái tóc

Con: đứa nhỏ, đứa chống càn, đứa theo giặc

Riêng đám cháu thơ kề cận bà thôi


Chiến tranh kéo dài như một trận mưa dai

Mẹ dặn mình sao kham nổi

Khi mẹ mất đất quê mình giải phóng

Tiếc lòng con mẹ chẳng hưởng được ngày vui.26-4-1987

Không có nhận xét nào: