Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Trước nhà ngắm trời đất ngẫm nghĩ phận mình


Nửa khuya ra đứng tiền đình

Bóng trăng là một bóng mình là hai

Vườn thu hoa sót dăm đài

Tiếng chim oằn oại cuối trời mây đen

Trước sân sông nước êm đềm

Bèo kia chắc hẳn xuôi miền cố hương.


Không có nhận xét nào: