Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Một chỗ nhỏ nhoi nào


Người về cuối bãi đầu non

Tôi xin một góc nhà con phố cùng

Người về châu thổ một vùng

Tôi trong xó tối sống cùng nhân gian

Một ngày trần thế mau tàn

Phận tôi là đợt nắng vàng chiều hôm.


Không có nhận xét nào: